Privacystatement

Privacystatement

Dit Privacystatement is bedoeld voor bezoekers van de website www.1eRang.nl, welke eigendom is van 1eRang Producties B.V., een vennootschap die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 52723879 en die is gevestigd te (1053 RT) Amsterdam, aan de Hannie Dankbaarpassage 20a, en die in licentie is gegeven aan de Stichting 1eRang, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 60595205, en gevestigd op hetzelfde adres. 1eRang Producties B.V. (hierna: 1eRang) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij over u verzamelt en ontvangt wanneer u van haar diensten gebruikmaakt. 1eRang is gebonden aan en gebruikt deze gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit statement leggen wij uit hoe uw gegevens door ons kunnen worden verzameld en met welk doel en met wie wij ze eventueel kunnen delen en uw rechten ten aanzien van deze gegevens.

Onze website is bedoeld voor volwassenen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Bent u een ouder of wettelijke voogd en denkt u dat uw kind ons gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op, onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina.

1. Cookies
Net als vele andere online bedrijven gebruiken wij cookies (een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone) en trackingtools. 1eRang maakt gebruik van functionele, analytics en marketing cookies. Voor meer informatie over cookies op onze website, wat dat betekent voor uw privacy en hoe u deze kunt uitschakelen, verwijzen wij naar ons Cookiestatement.

2. Hoe en voor welk doel worden uw (persoons)gegevens door ons verzameld?
1eRang verzamelt persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres over u wanneer u deze gegevens opgeeft bij digitaal of telefonisch contact tussen u en 1eRang. U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de door u opgegeven persoonsgegevens. Ook heeft u het recht over het gebruik van de persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres opgeslagen in MailChimp, zodat wij u vanaf dat moment de nieuwsbrief kunnen toesturen. MailChimp is een online programma dat wij gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrieven en het beheren van onze mailinglijst. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met MailChimp.

Lees meer over het privacybeleid van MailChimp.

Deelname aan een actie
Als u deelneemt aan (een van) onze acties door het invullen van een winformulier op onze website, dan verzamelen wij uw naam, e-mailadres en (optioneel) telefoonnummer. Dit doen wij zodat wij via de e-mail en/of telefoon contact kunnen opnemen met de winnaar(s) en de prijs kunnen uitkeren. Daarnaast om uw naam door te kunnen geven aan de partij met wie wij de actie hebben gerealiseerd, zodat die bijvoorbeeld de kaarten op uw naam kan klaarleggen bij de kassa als het om gewonnen toegangskaarten gaat. Wij verstrekken nooit uw e-mailadres en telefoonnummer aan deze partij, tenzij wij u daarvoor eerst schriftelijk via e-mail toestemming hebben gevraagd. Als u niet heeft gewonnen zullen wij ook geen contact met u opnemen.

Insturen van een recensie
Wanneer u een recensie plaatst op onze website, verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Na goedkeuring van de recensie zal uw naam bij uw recensie op onze website worden gepubliceerd. Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd en zal dus niet zichtbaar zijn op onze website. Wij verwelkomen iedere recensie als een belangrijke bron van informatie voor iedere (toekomstige) bezoeker van een voorstelling of evenement. Als uw recensie door onze redactie niet wordt goedgekeurd, zullen wij deze ook niet publiceren en verwijderen, inclusief uw persoonsgegevens.

Creëren van een account
In de toekomst willen wij onze bezoekers de mogelijkheid bieden om een account te creëren op 1eRang.nl. Als u dat doet zullen wij ook dan persoonsgegevens over u verzamelen. Wanneer het mogelijk is om een account te creëren op onze website, zullen wij alle relevante informatie met betrekking tot privacy toevoegen aan dit Privacystatement.

Gegevens over uw voorkeuren
Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete voorstellingen, bijvoorbeeld als onderdeel van uw wensenlijst of als u een recensie plaatst. Omdat wij gebruikmaken van Google Analytics verzamelen wij ook gegevens over bijvoorbeeld welke browsers onze bezoekers gebruiken of vanuit welke provincie of stad onze website het meest bezocht wordt. Wij analyseren de gegevens in Google Analytics om ons begrip van onze bezoekers in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten of de diensten van onze relevante partners, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruikmaken van onze huidige diensten. Deze gegevens kunnen wij delen met relevante partijen, zoals theatergezelschappen en schouwburgen.

3. Gegevens die wij over u kunnen bewaren en uw rechten ten aanzien van deze gegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor 1eRang de gegevens heeft verzameld. De persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verwijderd, tenzij bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Wat kan 1eRang over u te weten komen via de nieuwsbrief?
1eRang kan op individueel niveau, per nieuwsbriefinschrijver, zien of de gebruiker de nieuwsbrief heeft geopend en op welke links hij/zij heeft geklikt. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om het gedrag van een gebruiker beter te begrijpen en onze nieuwsbrief te verbeteren. Indien u niet wilt dat 1eRang uw e-mailactiviteit kan traceren, dient u zich uit te schrijven van onze nieuwsbriefmailingen. Dit kunt u doen via de 'afmelden'-link onderaan iedere nieuwsbrief die 1eRang verstuurt. 1eRang zal u dan geen nieuwsbrief meer toesturen. Als u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief, betekent het nog niet dat uw e-mailadres is verwijderd uit onze mailinglijst. Als u wilt dat uw e-mailadres wordt verwijderd uit de mailinglijst, stuur dan een e-mail met dit verzoek naar webteam@1eRang.nl en dan zullen wij uw e-mailadres binnen 5 werkdagen verwijderen uit de lijst.

Deelname aan actie
Wanneer u deelneemt aan een actie die wordt aangeboden op onze website, dan verzamelen wij u naam en e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer als u dat opgeeft. We bewaren uw gegevens (naam, e-mail en telefoonnummer) niet langer dan nodig voor het beoogde doel. Wij zullen uw gegevens binnen 30 dagen verwijderen vanaf het moment dat de actie is afgelopen.

Door u ingestuurde recensie
Wanneer u een recensie plaatst op onze website, dan bewaren wij uw gegevens totdat de recensie niet meer relevant is. Bij het plaatsen van een recensie mag op de rechten van anderen (waaronder het recht op privacy) geen inbreuk worden gemaakt. U gaat ermee akkoord dat wij en relevante partners in het kader van onze doelomschrijving uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Als u wilt dat uw recensie wordt verwijderd, stuur dan een e-mail met dit verzoek naar webteam@1eRang.nl en dan zullen wij uw recensie binnen 5 werkdagen verwijderen.

Gegevens over uw voorkeuren
Zoals onder punt 2 al genoemd, maken wij gebruik van Google Analytics. Op die manier bewaren wij gegevens over de voorkeuren van onze bezoekers, bijvoorbeeld welke browsers onze bezoekers gebruiken of vanuit welke provincie of stad onze website het meest wordt bezocht. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google en in Google Analytics ingesteld dat wij deze gegevens 50 maanden bewaren. Als u niet wilt dat wij gegevens over u bezoek kunnen verzamelen in Google Analytics, kunt u deze cookies uitschakelen. Daarvoor verwijzen wij u naar ons Cookiestatement.

4. Waar kunnen wij uw gegevens nog meer voor gebruiken?
Wanneer relevant, bijvoorbeeld als u deelneemt aan een actie, kunnen wij contact met u opnemen over dit Privacystatement of een van onze voorwaarden.

Wij kunnen gegevens die we van u krijgen combineren met gegevens over u die we krijgen van derden, ook voor het analyseren van klantgedrag.

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het voorkomen of opsporen van onrechtmatig gedrag of het beschermen of afdwingen van wettelijke rechten.

5. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden
Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp, wij delen daarmee dus uw e-mailadres met MailChimp. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met MailChimp.

Lees meer over het privacybeleid van MailChimp.

Als u meedoet aan een actie en u bent de winnaar, dan zullen wij uw naam doorgeven aan de partij met wie wij de actie hebben gerealiseerd. Wij verstreken nooit uw e-maildres en telefoonnummer aan deze partij, tenzij wij u daarvoor eerst schriftelijk via e-mail toestemming hebben gevraagd.

Wij kunnen al uw gegevens met onze relevante partners delen voor alle in dit Privacystatement genoemde doeleinden.

Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf, onze partners of derden te beschermen.

Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij een rechtsopvolger van 1eRang uw gegevens verstrekken om deze te gebruiken voor de in dit statement genoemde doeleinden. Ook kunnen wij een mogelijke opvolger deze gegevens verstrekken, maar alleen wanneer wij redelijke maatregelen hebben genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van die gegevens te waarborgen.

6. Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. SSL staat voor Secure Sockets Layer. In het kort is het de standaard technologie om een internetverbinding veilig te houden en (gevoelige) data te beschermen tussen twee systemen, om zo te voorkomen dat criminelen of andere kwaadwillenden deze informatie kunnen lezen of aanpassen. Deze twee systemen kunnen bijvoorbeeld een server en een webbrowser zijn.

SSL zorgt ervoor dat de data die verstuurd wordt tussen de gebruiker en de website of tussen systemen wordt versleuteld en zo onleesbaar wordt gemaakt. Hiervoor worden encryptie-algoritmen gebruikt om de data zo te coderen dat anderen dit niet kunnen lezen wanneer het wordt verzonden. Deze informatie kan van alles zijn, bijvoorbeeld je persoonsgegevens. De wet eist dat persoonsgegevens ‘adequaat’ worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Veruit de meest gebruikte en gemakkelijkste oplossing om dit in te regelen is via het gebruik van een SSL-certificaat.

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) verschijnt in de URL wanneer een website is beveiligd met een SSL-certificaat. De gegevens van het certificaat, inclusief de partij die verantwoordelijk is voor de uitgifte ervan en – bij bedrijfsgevalideerde certificaten – de bedrijfsgegevens van de website-eigenaar kunnen worden gecontroleerd als op het slotje in de browser wordt geklikt.

7. Waar wij geen controle over hebben
Wij bieden o.a. in de speellijst van een productie een link aan naar websites of diensten van derden waar wij geen controle over hebben. Namelijk om de bezoeker te linken naar website waar er kaarten kunnen worden gekocht voor de productie. Wanneer u op een van deze links klikt, komt u terecht op websites waar wij geen controle over hebben. Ook over de aldaar verstrekte diensten hebben wij noch controle noch aanvaarden we enige verantwoordelijkheid. Dit Privacystatement geldt niet voor de privacyregels van deze websites. Lees het privacybeleid van andere websites zorgvuldig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites van derden.

8. Vragen of klachten
Indien u vragen of klachten heeft over dit statement of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op met onze redactie. Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken, mailt u naar webteam@1eRang.nl.

9. Wat we doen als er een update voor dit statement is
Wij kunnen van tijd tot tijd ons Privacystatement wijzigen en zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in dit statement zoals dit wettelijk vereist is. Ook plaatsen wij een bijgewerkte versie op onze website. Deze zal een andere datum en ander versienummer hebben dan hieronder genoemd. Bekijk regelmatig onze website of er updates zijn.

Versienummer: 20190828
Datum: 28 augustus 2019