Disclaimer

Disclaimer

1eRang.nl is de online uitagenda die gehouden wordt door 1eRang Producties B.V., welke gevestigd is te (1053 RT) Amsterdam, aan de Hannie Dankbaarpassage 20a en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 52723879.

De op deze website getoonde informatie is door de redactie van 1eRang.nl met voortdurende zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt getoond onvolledig en/of onjuist is. 1eRang aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Aan de inhoud van de website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Op alle content van de website van 1eRang.nl rust auteursrecht. Onder content wordt verstaan: alle op de website aanwezige inhoud, zowel in beeld als geschrift. Elke vorm van gebruik of hergebruik (van delen) is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van 1eRang of de oorspronkelijke rechthebbende van de getoonde content.

De website is uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) website - daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking - is voorafgaande schriftelijke toestemming van 1eRang vereist.

Wij doen onze uiterste best om alleen rechtmatig verkregen beeldmateriaal en teksten te gebruiken, met bronvermelding waar nodig. Mocht u toch een afbeelding of tekst aantreffen waarvan u denkt dat wij die onrechtmatig gebruiken, neemt u dan contact met ons op.

COPYRIGHT © 2019 - Alle rechten voorbehouden