Theater
The Interrogation
© Michiel De Vijver
Toneel

The Interrogation

Een fundamentele ode aan het falen van NTGent, IIPM en Milou Rau

De eerste samenwerking tussen bestsellerauteur Édouard Louis en regisseur Milo Rau resulteert in een zeer persoonlijke tekst over twijfel en falen.
Louis en Rau zijn al lange tijd vrienden, een vriendschap die is ontstaan uit hun gezamenlijke zoektocht naar een kunst van het echte. "De kern van theater is hetzelfde als in literatuur: laten zien wat moeilijk te tonen is. Theater mag geen veilige plek zijn", schreef Louis over Rau's toneelstuk Family.

Met de voorstelling The Interrogation presenteren ze nu een zeer persoonlijke tekst over twijfel en falen. Het stuk is geschreven en geregisseerd door Louis en Rau in het voorjaar van 2021, oorspronkelijk in opdracht van Kunstenfestivaldesarts, IIPM & NTGent, maar is nooit in première gegaan. Nu is het eindelijk live te zien. Uitgevoerd door NTGent Global Ensemble-acteur Arne De Tremerie, is The Interrogation een "demonstratie van kwetsbaarheid", een moment van poëtische stilstand.

Kunnen we ontsnappen aan onze biografie via kunst, of is kunst slechts de registratie van een mislukte bevrijding? "Het is een diep melancholisch stuk, een fragmentarisch stuk, een teder stuk", zoals Louis en Rau zeiden in een interview - een voortdurende uitwisseling over theater en werkelijkheid, falen en transformatie, fictie en waarheid, over worden en zijn.

English:
The first collaboration between bestselling author Édouard Louis and director Milo Rau results in a very personal text about doubting and failing.

Louis and Rau have been friends for a long time, a friendship born out of their joint search for an art of the real. “The core of theatre is the same as in literature: to show what is difficult to show. Theatre should not be a safe place”, Louis wrote about Rau’s play Family.

With the performance The Interrogation, they present now a very personal text about doubting and failing. The play was written and staged by Louis and Rau in spring 2021, originally commissioned by Kunstenfestivaldesarts, IIPM & NTGent, but never premiered. Now it’s finally live to see. Performed by NTGent global ensemble actor Arne De Tremerie, The Interrogation is a “demonstration for vulnerability”, a moment of poetic standstill.

Can we escape our biography through art, or is art only the record of a failed liberation? “It’s a deeply melancholic play, a fragmentary play, a tender play”, as Louis and Rau said in an interview – a constant exchange on theatre and reality, failing and transformation, fiction and truth, on becoming and being.

Deel met vrienden

Geef ook jouw mening! (1/2)

Rating is verplicht
Velden met een zijn verplicht
Ga verder

Geef ook jouw mening! (2/2)

Velden met een zijn verplicht

Filter zoekresultaten