Stichting

Stichting 1eRang

STICHTING 1ERANG
1eRang.nl is een uitgave van Stichting 1eRang. Stichting 1eRang heeft de ANBI-status. Dit wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling'.

Stichting 1eRang is op 1 mei 2014 opgericht met als doel een overzicht te bieden van het totale aanbod op het gebied van theater, concert, festival en film in Nederland, om daarmee het bezoek aan de podiumkunsten, festivals en films te bevorderen.

VERANTWOORDING
Alle inkomsten die worden verdiend via 1eRang.nl worden terug in de stichting gestopt, ter verbetering van onze diensten.

We bieden een platform dat ten dienste staat van de culturele sector, zowel van de producenten en de makers, als de theaters, podia en andere locaties.

Daarnaast en allereerst staan wij natuurlijk ten dienste van de bezoekers van het culturele aanbod.

BESTUUR
Het bestuur van Stichting 1eRang bestaat uit:
voorzitter M.H.P.M. Nelissen;
secretaris dr. R.M.A. Krijnen;
penningmeester H.J. Bosscher.

CONTACTGEGEVENS
Stichting 1eRang
Hannie Dankbaarpassage 20a
1053 RT Amsterdam

T: (020) 679 70 70
E: webteam@1eRang.nl

Fiscaal nummer: 853976077

Jaarrekening 2020

ANBI-formulier 2020